Office Hours Mon-Fri: 08:00-16:30 | Call Center +27 12 369 8000
Home | Contact Us

SALGA NEWS

SALGA TV

Upcoming Events

 

Annual Report

Quick Links

Special National Members Assembly 2021
National Members Assembly 2020
25 Years of Local Government
Fourth National Communicators Forum
Provincial Members Assembly 2020
 
 
Commercial Products and Services Input Form External

Municipalities

Social Media

Follow Us on Social Media

 

 

 

A 5 Year focus: Achievements and Milestones of Amathole District Municipality

 

 


 


Posted: 13 October 2021

The Minister of the Department of Co-operative Governance and Traditional Affairs (COGTA), Minister Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, officially proclaimed the 1st of November 2021 as the day when South Africans will take to the polls to elect councils for all district, metropolitan and local municipalities in each of the country's nine provinces (Local Government Elections).

In response to this, SALGA is rolling out a Local Government Transition Campaign, which includes the following objectives:


OBJECTIVES

KEY MESSAGES

Raise awareness about the constitutional objects and functioning of Local government

 • Local government providing effective and equitable service delivery

Promote responsible and accountable local government leadership

 • Local government is concerned about improving the lives of citizens through improved governance and delivery of services

Promote responsible citizenry

 • Encouraging participation in local government
 • Local government is everyone’s business

Create awareness of the role and purpose of SALGA

 • SALGA as the thought leader, protector and strategic disruptor of local government
 • SALGA working together with stakeholders for the betterment of the lives of South African Citizens
 • SALGA is an employer of choice

 

As the 4th term of the local government administration draws to an end, some of the milestones that have been achieved by Amathole District Municipality include the following:

Service Delivery
Awareness Campaigns: Awareness campaign on bulk water usage were held to save water and to prevent vandalism.
Indigent Registration: Communities from rural areas are encouraged to register and benefit from the government.
Drought Intervention: Water Supply augmentation through drilling and equipping of boreholes.
IDP/Budget Roadshows: IDP and budget are presented to the communities in the interest of promoting transparency and accountability.
Mayoral Imbizo: The Executive held several Mayoral Imbizo’s to speak with communities on matters of governance.
Water: 12 888 households were provided with water between 2016 and 2021.
Sanitation: 75 091 households were supported with sanitation services between 2016 and 2021.

                               

Completed Water Project - 2016/2017 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Households served

Project value

Ngqushwa Water Services Reticulation

Ngqushwa

1452

R 50 824 773

Ngqamakhwe Phase 1 Contract 1

Mnquma

621

R 3 475 836

Gcuwa West Water Supply

Mnquma

845

R 5 354 499

Prudoe

Ngqushwa

448

R 7 506 075

Gcuwa West Phase 1 Contract 2

Mnquma

246

R 31 199 251

TOTALS

 

3612

R 98 360 433

Completed Sanitation Project - 2016/2017 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Villages served

Households served

Project value

Mnquma RHIG Sanitation

Mnquma

Mgomanzi No. 6 Village (92 HH)
Phase 1 Contract 1

400

R 4 000 000

Mbhashe RHIG Sanitation

Mbhashe

 

400

R 4 007 360

Ngqamakhwe Ward 17 & 19 Sanitation Project

Mnquma

Ward 17
(Skolweni, Lalini,
Toboyi, Mission, Kunene & Merelisa,
Ngcangcathelo)

190

R 1 805 000

Seymor Ext 6 Sanitation

Raymond Mhlaba

Seymor Ext 6

420

R 2 000 000

Komga Commonage Settlement

Great Kei

Komga

127

R 1 206 500

TOTALS

 

 

1537

R 13 018 860

Completed Water Project - 2017/2018 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Villages served

Households served

Project value

Mgwali South Water Supply

Mbhashe

Ntlambonkulu and Mngomazi

643

R 23 300 941

Gcuwa West Water Supply

Mnquma

Komanishini, Goso, Ezibondeni, and
R Five Village

394

R 32 805 640

Ngqamakhwe Water Supply Scheme Phase 1
Contract 1

Mnquma

Biyana, Rwantsana and Bolani

420

R 57 029 092

Xhora Water Supply Scheme

Mbhashe

 

774

 

TOTALS

 

 

2 231

R 113 135 673

Completed Sanitation Project - 2017/2018 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Villages served

Households served

Project value

Raymond Mhlaba Area Wide Sanitation
Region 3A

Raymond Mhlaba

Lushngton/Elukhanyisweni,
Khayelitsha, Ekuphumleni Hertzog, Elundini, Machibini, Siphingweni,
Chamama, Komkhulu, Mdeni, Mkhuthukeni, Mqayise, Ngwangwane,
Mdlankomo, Phatikhala, Ekuphumleni, Tyeni, Edika /Kolomane, Phillipton, Fairbain,Votyiwe/Kolomane,
Tshokotshela, Reads dale,
Buxton Balfour Old Structures,
Maasdorp Jurieshoek, Marais .

4 192

R 41 081 600,00

Amahlathi Area wide Sanitation Projects
(Region 2A)

Amahlathi

Ward 7

3 473

R 34 035 400,00

Amahlathi Area wide Sanitation Projects
(Region 3A)

Amahlathi

Ward 5

2 241

R 21 961 800,00

Mnquma Area wide Sanitation Region 3A

Mnquma

Ward 16

4 302

R 42 159 600,00

Mbhashe Area Wide Sanitation Region 2B

Mbashe

Ward 17

1 600

R 15 680 000,00

Mbhashe Area Wide Sanitation Region 2C

Mbashe

Mwana, Njiveni, Mdizeni, Hlakothi, Vuyisile, Qatywa, Ngubezulu, Ekukwezeni,
Sibonda, Manqanyeni,
Ncihana Block 4

2 325

R 22 785 000,00

Mbhashe Area Wide Sanitation Region 3B

Mbhashe

Ward 29

1 304

R12 779 200,00

Mbhashe Area Wide Sanitation Region 2D

Mbashe

Ward 4

1 401

R 13 729 800

Mbhashe Area Wide Sanitation Region 1B

Mbashe

Ward 11

150

R 1 470 000

Mbhashe Ward (RHIG)

Mbashe

Ward 22

450

R 4 410 000

Mnquma Ward (RHIG)

Mnquma

Ward 11

450

R 4 410 000

Ngqamakhwe Ward 17 and 19

Mnquma

 

28

R 274 400

TOTALS

 

 

21 916

R 214 776 800

Completed Water Project - 2018/19 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Villages served

Households served

Project value

Xhora Water Supply Scheme Phase 1C and D

Mbhashe

Madindi B, Nginza, Tshinirha, Ntlonyane
F, Mngazana, Fameni D, Mtshayelweni C, Mtshauelweni D,
Gqubuza, Dingata, Tsholonorha B,
Ntlonyana A & G, Gobisandla,Bumbane,
Mbotyi C, Mpozolo, Hobeni B, Hobeni C, Makhamesa, Mbelu, Xwili, Mbhashe, Mantshilibeni.

2068

R 26 152 003

Gcuwa West Water Supply Project Phase 2
contract 3

Mnquma

Mantunzeleni, Mcuncuzo, Mgagasi,
Mazizini, Esidutyini.

2298

R 18 084 542

TOTALS

 

 

4 366

R 44 236 545

Completed Sanitation Project - 2018/19 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Villages served

Households served

Project value

Amahlathi 3A

Amahlathi

Mgwali 1, Kwazidenge, Heckel, Mgwali 4, Mgwali 2

739

R 7 242 200

Amahlathi 2A

Amahlathi

Gwili gwili, Zanyokhwe, Mangati, Stanhope, Rockdale, Emelley, Nyingane, Nyathela.

2763

R 27 077 400

Mbhashe 2B

Mbhashe

kolota, Thalimofu, Phuthuma, Qaso,
Khohlo, Mbombela, Cawe, Sidabekweni, Mbelu, Mathyanini, Kwa Tshezi, Mission, Mdikana.

1250

R 12 250 000

Mbhashe 2C

Mbhashe

Mmangweni, Dangazele,Maxhama, Qatama, Nowonga-Kulophungula, Ngqwangele, Qatywa, Maqadini,
Cala, Nomelody, Njuqwana, Nqakayi,
Mhlanga, Geya, Nyandeni,Bhula,
Mbetshe, Mncwabe, Dungashe,Emampondweni, Kwelo Mthombe,
Mngazana, Lubanzi.

2018

R 19 776 400

Mbhashe 2D

Mbhashe

Dayimane, Silityiwa, Makhobeni,Sirhoshweni, Nkawukazi, Nyandeni,
Sihlabeni, Ntabeni, Madaka, Betane,
Krweleda, Matolweni, Mission.

250

R 2 450 000

Mbhashe 3B

Mbhashe

Xonyeni, Mbozi, Nomawaka,Mhlabalungile,

145

R 1 421 000

Mbhashe 1B

Mbhashe

Lower Dadamba, Upper Dadamba, Kulozulu, Gangatha, Madluntsha,
Mboya, Weza.

391

R 3 831 800

Mnquma 3A

Mnquma

Ndiki, Mdeni, New Look, Mantunzeleni,Thunga, Zingqayi, Hilihili,
Qwanguleni, Esihlabeni, Mambabaleni, Thanga.

461

R 4 517 800

Nkonkobe Region 3A

Raymond Mhlaba

Majwarheni,Mazotshweni, Ngobe,Nomaqamba, Balfour, Upper Ncera,
Toll, Khwezana, Dish, Lushington, Meva, Nkobonkobo, Lenge, Nomaqamba,Khayelitsha, Ngobe, Mgquba, Gaga, Ngwabeni, Sigingqini, Lalini, Memela, Sikolweni.

2632

R 25 793 600

Mnquma RHIG Ward 11 &14

Mnquma

Deyi, Ntshatshongo, Nduveni, Manqulo

353

 

R 3 459 400

TOTALS

 

 

11002

R 107 819 600

Completed Water Project - 2019/20 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Villages served

Households served

Project value

Gcuwa West Water Supply Scheme:
Phase 2 Contract 2

Mnquma

Gcuwa West Water Supply Scheme:
Phase 2 Contract 2

196

R 12 662 831

Komga Commonage

Great Kei

Komga Commonage

1140

R 29 983 577

TOTALS

 

 

1 366

R 42 646 408

Completed Sanitation Project - 2019/20 Funding Source: MIG


Project Name

Local Municipality

Households served

Project value

Amahlathi Region 2A

Amahlathi

3 353

R 43 589 000

Amahlathi Region 2A

Amahlathi

944

R 12 272 000

Amahlathi Region 2A

Mbhashe

404

R 5 252 000

Amahlathi Region 2A

Mbhashe

1 250

R 16 250 000

Amahlathi Region 2A

Mbhashe

2 493

R 32 409 000

Amahlathi Region 2A

Mbhashe

250

R 3 250 000

Amahlathi Region 2A

Mbhashe

271

R 3 523 000

Amahlathi Region 2A

Raymond Mhlaba

2 511

R 32 643 000

Amahlathi Region 2A

Ngqushwa

977

R 12 701 000

Amahlathi Region 2A

Mnquma

229

R 2 977 000

Amahlathi Region 2A

Mnquma

508

R 6 604 000

Amahlathi Region 2A

Mnquma

629

R 8 177 000

Accelerated service delivery water conservation and demand management initiatives

Groot Klei Local Municipality

 • Site analysis complete for all towns;
 • Billing Analysis & Revenue Enhancement;
 • Reservoir No. 3 Leak Repairs – Siviwe Township;
 • Leak repairs on Kei Bridge Rising Main during shutdown;
 • Leak repairs in Kei Mouth Water Treatment Works during shutdown;
 • Leak Repairs in Haga-Haga during shutdown;

Amahlathi Local Municipality

 • Water loss and leak detection in Keiskammahoek;
 • Dontsa Water Supply Scheme pipeline repairs;
 • Supply and Install 4 x Amatola Water Bulk line meters;
 • Monthly Billing Analysis and Water Balancing;
 • Various Leak Repairs.

                               
Raymond Mhlaba Local Municipality

 • Visual inspection within Seymour. Some smaller leaks on valves have been detected and repaired;
 • Visual leak inspections within Hogsback;
 • Zoning of Bedford and Adelaide- repair of existing gave valves and fire hydrants;
 • Repair of Fish river bulk line and Bedford location supply gate valve repairs vandalized;
 • Installation of bulk meters and level dex on the main reservoir which supply
 • Bedford and Adelaide on Fish River rising main;
 • Zoning and replacement of faulty bulk meters including gate valves along Bedford main line;
 • Installation and repairs of bulk meters from Fish River and borehole that supply Adelaide;
 • Repairs of leaking gate valves and bulk meters supply Adelaide town and surroundings including zoning;
 • Supply and Installation of 7 x Bulk Check Meters;

Mnquma Local Municipality

 • 5 x Reservoir Repairs in Centane; Ngqamakwe and Butterworth;
 • Various Network Leak Repairs;
 • Analyse ADM monthly billing.

Mbhashe Local Municipality

 • Meter Verifications and Top user consumption assessment;
 • Monthly Billing Analysis and Water Balancing;
 • Develop schematics;
 • Various Network Leak Repairs;
 • Mcwasa WTW operations during shutdown

Ngqushwa Local Municipality

 • Water loss and leak detection in Keiskammahoek;
 • Dontsa Water Supply Scheme pipeline repairs;
 • Supply and Install 4 x Amatola Water Bulk line meters;
 • Monthly Billing Analysis and Water Balancing;
 • Various Leak Repairs.

Water supply during drought

SOURCE

VOLUME AVAILABLE

STATUS

COMMENT

Golf Course
boreholes x 4

1 mill litres per day

Awaiting eskom connection

Temporary generators
installed on two
boreholes for tanker
filling when required

Teko Kona
boreholes x 3

1 mill litres per day

Completing pump installation.

Water will be pumped
to Ibika reservoir once
pump installation
complete

Teko Fihla
boreholes x 3

500 000 litres per day

Operational

Used for filling tankers

23 handpumps

40 000 litres per day

Operational

Only 3 fit for human
consumption, rest to be
used for non-drinking
purposes only

Mission

120 000 litres per day

New

Under construction

Ngqamakwe
Regional Supply

10 mil litres per day
for Butterworth

New

Phase 1 under
construction – 36 month project

#LGtransition www.amathole.gov.za


 
Previous News Pages: 1 2 3

Site Map:

About SALGA
Welcome to SALGA
Our Constitution
Governance Framework
Our Structure
Executive Management Team
National Executive Committee
Provincial Executive Committee
National Working Groups
Provincial Working Groups
Provincial Overviews

Media Room
Press Releases
Media Statements
Speeches
Image Gallery
SALGA TV
Podcasts
SALGA Media Enquiries

 

Municipal Focus
About Municipalities
Guidelines for Municipalities
Municipal Audit Outcomes
Municipal Finance
Municipal Planning
Treasury Reports
Municipal Contact Details

Documents and Publications
Annual Reports
Annual Performance Plans
Strategic Plans
Corporate Presentation
Voice Magazine
National Members Assembly
National Municipal Managers Forum

 

Knowledge Hub
Energy Efficiency & Renewable Energy
SALGA Lexis Nexis Legal Content
Good Governance Learning Network
Learning Framework for Local Government
Local Government Briefs
Knowledge Hub Documents
Knowlede Hub Publications
Knowledge Portals

Stakeholder Relations
Stakeholder Management Framework
Stakeholder Management Directory

Careers
Internships
Employment

 

Suppliers & Vendors
Tender Notices
Terms of Reference for Tenders
Responsive Bidders to Tenders
Results to Bids
Central Supplier Database
Standard Bid Documents
Evaluation Criteria for Procurement
Government Procurement Conditions of Contract
Request for Proposals

Contacts
SALGA Offices

Legal
PAIA
Copyright 2017
Legal Notice Disclaimer

Social Media